Hvorfor vælge freelancere

Der er jævnligt brug for en ekstern ressource i en virksomhed. Dette kan være i en kortere periode, men det kan også blive et længerevarende samarbejde. 

Typisk benyttes freelancere til projektansættelse i en begrænset periode, og ofte er det specialister virksomheder har svært ved at tiltrække til fastansættelsesstillinger.

 

Ved projektansættelser undgår virksomheden omkostninger vedrørende sygdom, barsel mm. Der betales kun for den forbrugte tid.

 

En freelancer har sjældent en timepris der er højere end en konsulent fra eksempelvis en IT-leverandør. -Men fordelen ved at engagere en freelancer, det er at freelanceren er uafhængige og varetager kundens interesser, og dermed ikke leverandørens.

Freelancerens viden og erfaring omkring projektet, forankres også i virksomheden fremfor hos leverandøren.

 

Freelancere er specialister med en høj faglig viden og kompetence, som gør dem eftertragtede og dermed giver dem mulighed for at være selvstændige, fremfor at være fastansatte.

Freelancere er omstillingsparate, og vant til at tilpasse sig nye situationer og projekter. 

 

Alt efter opgavernes omfang og kompleksitet, afstemmes kontrakten løbende ud fra kundernes ønsker og behov.

  

VIGA Recruitment engagerer freelancere indenfor alle brancher, uanset behov og system.

© 2017 Viga-IT. All Rights Reserved.

Search

Mainmenu Employee

VIGA Customer

VIGA Employee